Nếu bạn lười, có thể vào trang web này 
http://embedgooglemaps.com/
để tạo ra đoạn code nhanh chóng, copy và dán vào trang web của bạn.