Chào bạn
Nếu bạn tạo văn bản HTML bằng Notepad ++ , mình giả sử bạn đã bật phần gõ Unikey với tùy chọn là bảng mã Unicode, bạn phải đảm bảo các điều sau:
– Trên menu đầu cửa sổ của Notepad++ bạn phải chọn Encoding > Encode in UTF-8
– Nếu bạn đang thiết kế trang HTML5, bạn kiểm tra xem trong thẻ <header>…</header> đã thêm thẻ

<meta charset="utf-8">

hoặc (trong trường hợp XHTML)

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Sau đó review lại trang HTML trên trình duyệt thử xem nhé.

Đối với các bạn sử dụng Notepad, khi Save bạn chú ý chọn Encoding là UTF-8, tập tin phải có phần mở rộng là .html hoặc .htm, Save as type: bạn chọn All files như hình minh họa bên dưới

35569457-f711-4eed-bb54-b91fbe46f5c5