Connect Filezilla to 000Webhost

 1. Mở chương trình Filezilla để bắt đầu kết nối với host qua tiến trình FTP.
 2. Chọn”File” trên thanh menu và bấm vào  “Site Manager”.
 3. chọn “New Site” và đặt tên tùy ý. Nhấn “Enter” để save lại.
  Td: hoclamweb.host22.com
 4. Copy và paste“FTP host name” từ 000Webhost vào ô có tên “Host” trên Filezilla. Ô này nằm dưới tab “General”.
  Theo thông tin của bạn thì Host là: server30.000webhost.com
 5. Nhập số  “21” vào ô “Port“.
 6. Ở ô “Logon Type” bạn chọn “Normal” từ list.
 7. Xóa chữ “anonymous” trong ô “User” sau đó copy và paste dòng “FTP user name” từ 000Webhost.
  Theo thông tin của bạn User là: a2521077
 8. Xóa mấy ký tự trong ô “Password” và nhập password của bạn vào ô “FTP password“.
 9. Bấm vào”Advanced” tab.
 10. Chọn “Default remote directory” và nhập vào chính xác dường dẫn này: /public_html
 11. Bấm vào “Connect” để tiến hành quá trình FTP.
 12. Bắt đầu upload các files của website của bạn lên. Chúc bạn thành công.
Hình chỉ mang tính chất minh họa

Hình chỉ mang tính chất minh họa