Chào bạn.
Xin lỗi mình không nhìn được ảnh bạn kèm theo, nhưng thường những lỗi như thế này là do bạn chuyển qua font chữ không hỗ trợ Unicode tiếng Việt. Myriad là font có hỗ trợ Unicode tiếng Việt, nên khi bạn chuyển qua font không hỗ trợ Unicode tiếng Việt sẽ gây ra lỗi như trên. 
Ví dụ bên dưới là một đoạn chữ được gõ kiểu Unicode  trong CorelDraw (Photoshop, Illustrator cũng sẽ tương đương), 3 chữ đầu tiên lần lượt là các font: Arial, Myriad Pro và Time New Romance , cả 3 dều hỗ trợ Unicode tiếng Việt. Font thứ tư là font Univer không hỗ trợ tiếng Việt nên bị lỗi như trong hình minh họa