Bạn có thể chụp ảnh màn hình hoặc post đoạn code lên mình xem dc không?
Thường có thanh cuộn ngang không liên quan đến việc chuyển thư mục.