Cẩm nang thiết kế website: Cấu trúc CSS – P2

Xem bài 1 Sự khác biệt giữa thuộc tính (property) và bộ chọn (selector) là gì? Làm thế nào để khai báo sự khác biệt cho một block và cách thức [...]