WEB FONTS

 • Google fonts: http://www.google.com/fonts
  Thư viện Google Web Fonts giúp kết nối trang web với thư viện lưu trữ font miễn phí của google.
 • Chuyển đổi webfonts: fontsquirrel.com
  Trang web giúp chuyển đổi font chữ thông thường thành webfont

WEB BACKGROUND

 • Web background patern: subtlepatterns.com
  Trang web thư viện cho phép download miễn phí các file ảnh pattern tạo nền cho trang web. Pattern ở đây phù hợp với đa số trang web yêu cầu chuyên nghiệp.
 • Thư viện pattern: thepatternlibrary.com
  Miễn phí các pattern lạ mắt. Tuy nhiên thu viện chưa phong phú
 • Thư viện pattern nhiều màu sắc: colourlovers.com
 • Thư viện pattern hoa lá, nhiều màu sắc: webdesignledger.com
 • Thư viện pattern css3: CSS3 Patterns Gallery
  Thư viện các pattern background tạo bằng css3 độc đáo, tuy nhiên vẫn chưa phong phú
 • Ứng dụng web tạo CSS3 pattern: patternizer.com
  cho phép người dùng tự tạo css3 pattern trên giao diện trực quan  tùy chỉnh.

COLOR – MÀU SẮC

 • Tạo bảng màu tự động: colorschemedesigner.com
  Trang web giúp tạo bộ bảng màu với các màu chính, phụ  tùy chọn.với các sắc độ đúng cách
 • Thư viện các bảng màu đẹp : colorschemer.com
  Thư viên lưu trữ nhiều bảng màu đẹp được người dùng tạo ra và chia sẽ.

CSS3 ANIMATION

CSS3 FONT EFFECTS

 • chương trình giúp tạo code css với hiệu ứng bóng đổ dài: http://sandbox.juan-i.com/longshadows/

WEB LAYOUT

 • Download trang web miễn phí: w3layouts.com
  Cho phép tải các trang HTML5 có sẵn đáp ứng giao diện cho thiết bị di động (yêu cầu đóng góp nếu gỡ bỏ liên kết đến nguồn)

TRANG WEB ĐẸP

 • awwwards.com
  Tổ chức AWWWARDs chuyên tìm kiếm và vinh danh các trang web đẹp cũng như các nhà thiết kế ra nó trên toàn cầu. Bạn có thể tham dự bằng cách gởi địa chỉ trang web của mình để tham dự.

GRID

 • Tạo grid tự động: gridpak.com
  Trang web ứng dụng cho phép tùy chọn số column, column padding và gutter (khoảng cách giữa các cột), để chương trình sẽ tự động tạo ra 1 PNG(s), 1 CSS, 1 LESS, 1 SCSS, 1 JavaScript file & 1 Readme. Tiết kiệm thời gian viết code. Giới hạn ngang: 960px
 • Tạo grid tự động: gridsystemgenerator.com
  Không giới hạn chiều ngang, tùy chọn 960px hoặc hơn. Chương trình sẽ tự động tạo ra các file HTML, CSS, PNG cần thiết. Tiết kiệm thời gian viết code.