Bài 07 – Class và ID

Class và ID Đôi khi bạn muốn áp dụng một vài đặc tính nào đó cho cho một phần tử duy nhất hoặc nhiều phần tử trong một nhóm mà không ảnh hưởng các [...]