Hỏi – Đáptôi muốn các bài tiếp theo của bài Photoshop cơ bản, sao không thấy đăng tải?
Vô danh hỏi 6 năm trước
1 Answers
Chung Huynh Nhân viên trả lời 5 năm trước

Bạn thông cảm, hiện cả trang web này chỉ có một mình tôi đảm trách nên cập nhật chậm. Sẽ cố gắng cập nhật dần bạn nhé.
Nếu bạn có thắc mắc vui lòng inbox ở facebook mình có thể giúp đỡ