Hỏi – Đápmình bị lỗi 530 là gì. mình không kết nối được với máy chủ
Vô danh hỏi 6 năm trước
1 Answers
Chung Huynh Nhân viên trả lời 5 năm trước

Lỗi
Response: 530 Login authentication failed
Error: Could not connect to server

Là do username hoặc password chưa đúng, bạn kiểm tra xem username hay password có thừa khoảng trắng không, phân biệt chữ in hoa và chữ in thường, và xem hostname điền vào có chính xác không