Hỏi – ĐápDanh mục đơn: Kháclỗi khi chuyển font chữ trong Illustrator, Photoshop phải làm sao
Vô danh hỏi 6 năm trước

hình ảnh font bị lỗi
VD:đánh dòng chữ  thiết kế website (font mặc định Myriad) —> khi chuyển sang font khác có hiện tượng 1/2 font chuyển font khác nhưng 1/2 còn lại vẫn ở font Myriad đặc biệt chỗ bỏ dấu.