Hỏi – ĐápDanh mục đơn: HTMLLỗi font khi đọc trên trình duyệt khi viết code html bằng textedit trên mac
đỗ quốc cường hỏi 5 năm trước

em mới tập viết code html trên mac nhưng lại toàn bị lỗi font khi đọc trên trình duyệt cả firefox cốc cốc và cả safari cũng bị…mong mọi người giúp với!

1 Answers
Chung Huynh Nhân viên trả lời 5 năm trước

Bạn xem và làm theo hướng dẫn dưới đây:

 1. Trước khi code html trên TextEdit, bạn lưu ý khi SAVE không chọn formatWeb Page trong danh sách drop-box, nếu chọn tất cả code bạn viết sẽ xuất hiện dưới dạng văn bản khi mở trên trình duyệt.
  Screen Shot 2016-07-01 at 10.43.11 AM
 2. Đầu tiên, bạn chọn menu Format > Make Rich Text
  Screen Shot 2016-07-01 at 10.39.20 AM
 3. Khi SAVE đặt tên file đầy đủ phần extension ví dụ như: index.html . Trong ô “Plain Text Encoding” bạn phải chọn “UTF-8
  Screen Shot 2016-07-01 at 10.52.56 AM
 4. SAVE và mở file bạn vừa lưu bằng các trình duyệt như Safari hay Chrome… bạn sẽ thấy hiển thị trang web như mong muốn.

Lưu ý: Sau khi đóng ct TextEdit, khi muốn sửa file html và mở bằng ct TextEdit, bạn phải thực hiện các việc sau:

Trước khi mở file html

 1.  Mở ct TextEdit và chọn menu ‘Preference
  Screen Shot 2016-07-01 at 10.54.05 AM
 2. Chọn tab ‘Open and Save‘, và đánh dấu vào ô ‘Display HTML files as HTML code instead of formatted text
  Screen Shot 2016-07-01 at 10.55.43 AM
 3. Nếu bạn thường xuyên dùng TextEdit để soạn thảo HTML code, hãy chọn mặc định bằng cách chọn tab ‘New Document‘ và đổi format thành ‘plain text
  Screen Shot 2016-07-01 at 10.56.01 AM