Vô danh hỏi 6 năm trước

Lúc bắt đầu mình đặt các file .html trong 1 thư mục riêng,nhưng khi chuyển các file ấy ra ngoài thì khi mở website lên thì xuất hiện thanh cuộn ngang,chiều rộng của website không thể căn hết trình duyệt.Vậy đây là lỗi gì ?