Hỏi – ĐápDanh mục đơn: Hosting & DomainHướng dẫn sử dụng Filezilla với 000Webhost
Vô danh hỏi 6 năm trước

em có đăng kí 1 host trên 000webhost.com . Sau đó em vào control bên phải có bảng như sau

Domain
hoclamweb.host22.com

Username
a2521077

Password
******

Disk Usage
0.02 / 1500.0 MB

Bandwidth
100000 MB (100GB)

Home Root
/home/a2521077

Server Name
server30.000webhost.com

IP Address
31.170.160.94

Apache ver.
2.2.19 (Unix)

* Khi mở File Zilla server lên em không biết điền thông tin như thế nào. mong ad hướng dẫn em.
gồm khung server address và administration password