Hỏi – ĐápDanh mục đơn: KhácCSS với HTML nên học cái nào?
Vô danh hỏi 6 năm trước
1 Answers
Chung Huynh Nhân viên trả lời 5 năm trước

CSS và HTML là bộ đôi không thể tách rời trong công việc thiết kế web.HTML sẽ đặt nền móng, còn CSS phụ trách phần trang trí định hình chi tiết cho trang. Bạn vuộc phải học cả 2 và lời khuyên của tôi là hãy bắt đầu học từ HTML trước