Hỏi – ĐápDanh mục đơn: HTMLCho em hỏi tại sao dòng Chia sẻ cảm xúc. Tình yêu đong đầy không phải là text bình thường mà nó lại cùng link với Trang chủ ạ?
Vô danh hỏi 6 năm trước

<style type=”text/css”>
h1 {font-size: 30px; font-family: courier;}
h2 {font-size: 30px; font-family: arial;}
p {font-size: 60px; font-family: “times new roman”;}
</style>
<ol>
<h1><strong>Welcome to my website</strong>
<h2> <a href=”Myweb.htm”></h1><h2>Trang chủ</h2>
<p align=center><b>CHIA SẺ CẢM XÚC<br>TÌNH YÊU ĐONG ĐẦY</b></p>
<a href=”mailto:duongb1401035@student.ctu.edu.vn”>Gửi mail đến tôi</a>
</ol>