Thietke.website homepage2020-09-26T02:44:26+00:00

Đừng bao giờ trông chờ mọi việc sẽ dễ dàng hơn, hãy ước rằng bạn đạt nhiều tiến bộ hơn.

- Jim Rohn - Thiết kế web ST.

TỰ HỌC và tạo ra trang Web trong 30 ngày.
TẠI SAO KHÔNG?

15 bài "thông não" code web HTML

Kiến thức cơ bản, dễ hiểu về HTML code

Mọi người đều có thể tạo ra được trang web và nếu bạn đọc được những dòng này, chắc chắn bạn cũng sẽ làm được. Bắt đầu ngay!

Hoàn tất khóa học Web với 15 bài luyện CSS code!

CSS code, một phần không thể thiếu của Web

Bạn đã “luyện công” xong 15 ngày với HTML code? Hãy nâng tầm “code thuật” làm web với CSS. Bắt đầu ngay!

Blog