Bài 16 – Xác nhận CSS đúng chuẩn web

Home/Học viết code/CSS/Bài 16 – Xác nhận CSS đúng chuẩn web

Xác nhận CSS đúng chuẩn web

W3C là tên viết tắt của Hiệp hội web toàn cầu (World Wide Web Consortium), là một tổ chức độc lập quản lý các tiêu chuẩn của web như HTML,CSS, XML và một số khác. Microsoft, The Mozilla Foundation (nhà phát triển trình duyệt Firefox) cùng nhiều tổ chức khác là thành viên của W3C và đồng ý các tiêu chuẩn web được phát triển trong tương lai.

Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, bạn có lẽ biết rằng có những sự khác nhau khi trang web được hiển thị ở các trình duyệt khác nhau. Thật là điều phiền toái và phí thời gian để tạo ra một trang web có thể hiển thị tốt ở tất cả các trình duyệt như  Mozilla, Internet Explorer, Chrome, Opera và các trình duyệt khác.

Ý tưởng tạo ra những tiêu chuẩn để đồng nhất một mẫu số chung cách sử dụng những công nghệ web. Điều này có nghĩa bằng cách tuân theo những tiêu chuẩn, các nhà thiết kế web sẽ chắc chắn những trang web của mình tạo ra sẽ hiển thị chính xác trên cùng lúc nhiều nền tảng khác nhau. Vì thế chúng tôi khuyên bạn nên làm việc dựa trên chuẩn W3C và xác nhận các CSS của bạn đã theo đúng chuẩn.

Xác nhận CSS

Để dễ dàng tuân theo các chuẩn CSS, W3C đã tạo ra một thứ được gọi là “validator” dùng để đọc tập tin CSS của bạn và nó sẽ trả về bản báo cáo kê khai các lỗi và cảnh báo nếu tập tin CSS của bạn chưa được xác nhận.
Để tiện lợi, bạn có thể kiểm tra tập tin CSS của bạn đã được xác nhận đúng chuẩn hay chưa bằng cách nhập đường dẫn tập tin vào bên dưới:

Bạn sẽ được thông báo các lỗi do không tuân theo các tiêu chuẩn W3C đặt ra. Ngược lại bạn sẽ nhận được dấu xác nhận như bên dưới nếu đúng chuẩn hoàn toàn.

W3C_css

Facebook Comments
2020-09-20T11:19:16+00:00Tháng Mười Một 2, 2014|Categories: CSS|Tags: , , , , |

Tác giả:

Xin chào, đây là Blog của Chung - chuyên trang tìm hiểu về ngành thiết kế web nói chung và các ngành thiết kế đồ họa liên quan. I'm a Freelance Web/Graphic Designer - Lecturer at University of Fine Arts, Hong Bang International University, Văn Lang University, Saigon University, Hong Bang International University, Nguyen Tat Thanh University.