Tag: z-index

Học CSS cơ bản – Bài 15

Tạo lớp bằng z-index (Layers) CSS tạo ra không gian ảo 3 chiều bao gồm chiều cao, chiều rộng và chiều sâu. Chúng ta đã học về hai chiều rộng vào cao ở các bài học trước. Ở bài học này chúng ta sẽ học cách chuyển các phần tử thành các lớp chồng lên nhau. Để […]