Tag: Validator

Học HTML cơ bản – Bài 14

Bài 14: Tiêu chuẩn Web và xác nhận Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu thêm một số lý thuyết về HTML. Tôi cần biết thêm gì về HTML? Ngày trước, HTML có thể được viết theo nhiều cách khác nhau, và các trình duyệt có thể đọc HTML cũng theo nhiều cách như vậy. Nói […]

Học CSS cơ bản – Bài 16

Xác nhận đúng chuẩn web W3C là tên viết tắt của Hiệp hội web toàn cầu (World Wide Web Consortium), là một tổ chức độc lập quản lý các tiêu chuẩn của web như HTML,CSS, XML và một số khác. Microsoft, The Mozilla Foundation (nhà phát triển trình duyệt Firefox) cùng nhiều tổ chức khác là thành viên […]