Tag: photoshop selection

Photoshop cơ bản – bài 2: Layer – Giới thiệu sơ lược

Layer (lớp) là một thành phần quan trọng của Photoshop. Có thể nói không có Layer, chúng ta khó có thể làm bất cứ việc gì trong Photoshop, vậy layer chính xác là thứ gì? Bạn hãy tưởng tượng, Layer như các lớp kiếng chồng lên nhau, một bức ảnh trong Photoshop có thể có […]