Tag: photoshop layer

Photoshop cơ bản – bài 3: Layer – sử dụng layer panel

Trong bài học trước, chúng ta đã có cái nhìn khái quát về Layer, nó giúp cho công việc biên soạn và xử lý ảnh dễ dàng hơn như thế nào trong Photoshop. Trước khi học những bài nâng cao về Layer, chúng ta nên tìm hiểu thêm các lệnh của Layer panel. Layer panel […]

Photoshop cơ bản – bài 2: Layer – Giới thiệu sơ lược

Layer (lớp) là một thành phần quan trọng của Photoshop. Có thể nói không có Layer, chúng ta khó có thể làm bất cứ việc gì trong Photoshop, vậy layer chính xác là thứ gì? Bạn hãy tưởng tượng, Layer như các lớp kiếng chồng lên nhau, một bức ảnh trong Photoshop có thể có […]