Tag: mô hình hộp

Học CSS cơ bản – Bài 9

Mô hình hộp – The box model Mô hình hộp được mô tả như một chiếc hộp được tạo ra bởi CSS trên các phần tử HTML. Chiếc hộp này chứa những tham số liên quan đến lề – margin , đường biên – border, vùng đệm – padding và nội dung cho mỗi phần tử. Các hình […]