Tag: ID

Học CSS cơ bản – Bài 7

Class và ID Đôi khi bạn muốn áp dụng một vài đặc tính nào đó cho cho một phần tử duy nhất hoặc nhiều phần tử trong một nhóm mà không ảnh hưởng các phần tử HTML còn lại trên trang. Trong bài học này bạn sẽ được biết cách sử dụng CSS cho các trường hợp như trên. […]