Tag: HTML5

Cẩm nang thiết kế website: Cấu trúc CSS – P2

Xem bài 1 Sự khác biệt giữa thuộc tính (property) và bộ chọn (selector) là gì? Làm thế nào để khai báo sự khác biệt cho một block và cách thức khai báo CSS như thế nào? Làm thế nào để biết sự khác nhau giữ pseudo class (lớp) và pseudo element  (phần tử)? Loạt bài này sẽ mang đến […]

Sự khác nhau chủ yếu giữa HTML4 – XHTML – HTML5

HTML có nhiều sự thay da đổi thịt trong nhiều năm qua. Đa phần những thay đổi không có nhiều khác biệt, tuy nhiên đã có những cải tiến đáng ghi nhận theo dòng thời gian giúp chúng ta có những giải pháp tốt nhất trong công việc thiết kế web. HTML5 đang trong giai […]

Cẩm nang thiết kế website: HTML – P1

Sự khác nhau giữa phần tử (element) và thẻ (tag) là gì? Khi nào thi tôi nên sử dụng thẻ strong và lúc nào nên dùng thẻ bold? DOM là gì? Nếu bạn mới bước chân vào lĩnh vực thiết kế website, rào cản đầu tên bạn phải vượt qua luôn là các thuật ngữ. Vì […]