Tag: Tự học HTML

Cẩm nang thiết kế website: HTML – P1

Sự khác nhau giữa phần tử (element) và thẻ (tag) là gì? Khi nào thi tôi nên sử dụng thẻ strong và lúc nào nên dùng thẻ bold? DOM là gì? Nếu bạn mới bước chân vào lĩnh vực thiết kế website, rào cản đầu tên bạn phải vượt qua luôn là các thuật ngữ. Vì […]

Giới thiệu bài học HTML cơ bản

Đa số mọi người nghĩ rằng làm web là một công việc cực khó! Thật sự không phải hoàn toàn như vậy! Mọi người đều có thể tạo ra được website và nếu bạn đang đọc những dòng này, bạn cũng sẽ làm được. Cũng có một số khác có ý nghĩ sai lầm rằng, phải […]

Học HTML cơ bản – Bài 1

Bài 1: Nhập môn Trong bài học đầu tiên bạn sẽ được giới thiệu khái quát những công cụ dùng để làm web Những gì cần có? Hầu như bạn đã có những thứ cần thiết. Bạn cần có một trình duyệt. Trình duyệt là chương trình có thể mở các website như chương trình bạn đang […]

Học HTML cơ bản – Bài 2

Bài 2: HTML là gì? Bài học này sẽ giới thiệu cho bạn một người bạn mới đó là HTML. Chính xác HTML là gì? HTML chính là ngôn ngữ mẹ đẻ của tất cả các trình duyệt. Có thể tóm tắt một câu chuyện dài như sau. HTML được phát minh vào năm 1990 bởi một nhà […]

Học HTML cơ bản – Bài 3

Bài 3: Phần tử và thẻ (elements, tags) Ngay bây giờ bạn đã sẳn sàng học bản chất của HTML: các phần tử (elements) Các phần tử mang lại cấu trúc cho một trang HTML và khai báo với trình duyệt về một website sẽ được trình bày như thế nào. Nói tóm lại phần tử chứa […]

Học HTML cơ bản – Bài 4

Khởi tạo website – lần đầu làm chuyện “ấy” Với những gì bạn đã được học trong các bài trước, bây giờ bạn có thể tạo ra một trang web chỉ trong vài phút. Bắt đầu như thế nào? Trong bài số 1, chúng ta đã được biết những gì cần thiết để làm web là: một […]

Học HTML cơ bản – Bài 5

Bài 5: Bạn đã học được những gì? Bạn nên luôn bắt đầu bằng trang mẫu (template) như những gì bạn đã học ở bài trước, đây là trang mẫu: <html> <head> <title></title> </head> <body> </body> </html> Ở phần head, bạn nên luôn gõ vào tiêu đề trang <title>Đây là tiêu đề trang</title> Bạn sẽ nhìn thấy […]

Học HTML cơ bản – Bài 6

Bài 6: Một số phần tử cần biết Bạn đã có một trang mẫu HTML qua các bài học trước chưa? Đây là ví dụ: <html> <head> <title>My website</title> </head> <body> <h1>Tiêu đề bài viết</h1> <p>Nội dung bài viết</p> <h2>Tiêu đề phụ</h2> <p>Nội dung bài viết</p> </body> </html> Bạn sẽ được học gì tiếp theo? Bây giờ […]

Học HTML cơ bản – Bài 7

Bài 7: Thuộc tính (Attributes) Bạn có thể thêm thuộc tính vào một số phần tử. Thuộc tính là gì? Nếu bạn còn nhớ, những phần tử tạo nên cấu trúc trang HTML và khai báo với trình duyệt bạn muốn website sẽ được trình bày như thế nào (ví dụ <br /> là thẻ khai báo cho trình […]

Học HTML cơ bản – Bài 8

Bài 8: Liên kết – Links Trong bài này bạn sẽ học cách làm thế nào để liên kết các trang web lại với nhau. Bạn cần những gì để tạo liên kết? Để tạo ra các liên kết, bạn sử dụng thứ mà bạn luôn gặp phải khi code HTML đó là: phần tử. Một phần […]