Tag: height

Học CSS cơ bản – Bài 12

Chiều rộng – width và chiều cao – height Cho đến tận bài học này, chúng ta vẫn chưa quan tâm mấy đến chiều rộng và chiều cao của các phần tử mà chúng ta đã thực hành. Trong bài này, chúng ta sẽ được xem làm thế nào để xác định chiều cao và […]