Tag: CorelDraw

CorelDraw X5,X6 cơ bản | Bài 4: Sử dụng các công cụ vẽ cơ bản Rectangle, Ellipse, Polygon, Freehand …

CorelDraw có các công cụ vẽ đa dạng và tiện ích, các phiên bản về sau phần lớn được thêm các công cụ vẽ với nhiều cách vẽ khác nhau được tự động và trợ giúp bằng các thuật toán. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi, nếu muốn có một nền tảng kỹ thuật […]

CorelDraw X5,X6 cơ bản | Bài 2: Tạo bản vẽ và thiết lập không gian làm việc trong CorelDraw.

Ở phần hướng dẫn này, chúng ta sẽ bắt đầu là quen với không gian làm việc trong CorelDraw và tạo bản vẽ đầu tiên. Một tập tin coreldraw sẽ có phần mở rộng là .cdr . Ví dụ: banve.cdr Tạo tập tin CorelDraw Để tạo ra một tập tin mới, bạn hãy chọn menu File > New […]

CorelDraw X5,X6 cơ bản | Bài 1: Giao diện

Giới thiệu giao diện CorelDraw Menu bar – Thanh menu chứa các lệnh theo từng nhóm hoặc từng mục. Property bar – Thanh thuộc tính, với các lệnh liên quan đến công cụ đang được chọn. TD: Nếu công cụ Text (chữ) đang được kích hoạt, các thuộc tính của text sẽ hiển thị tại […]

CorelDraw X5 – X6 cơ bản – Giới thiệu

Giới thiệu CorelDraw là một trong những phần mềm đồ họa phổ biến dùng để biên soạn các hình ảnh đồ họa vector. CorelDraw được phát triển bởi công ty Corel Corporation có trụ sở chính tại Ottawa, Canada. CorelDraw có mặt tại Việt Nam khá sớm với phiên bản 3.0 vào những năm 1992 – 1993. Ở […]