Tag: border

Học CSS cơ bản – Bài 11

Đường biên – border Đường biên – border có thể sử dụng cho nhiều mục đích. Ví dụ như để trang trí hoặc làm đường kẻ phân biệt giữa hai phần tử, CSS có thể cho bạn nhiều khả năng để sử dụng tùy theo mục đích. border-width – độ dày của đường biên border-color – màu […]