tôi muốn các bài tiếp theo của bài Photoshop cơ bản, sao không thấy đăng tải?

Hỏi – Đáptôi muốn các bài tiếp theo của bài Photoshop cơ bản, sao không thấy đăng tải?
Vô danh asked 5 năm ago
Facebook Comments

Ý kiến của bạn

bình luận

1 Answers
Chung Huynh Nhân viên answered 4 năm ago

Bạn thông cảm, hiện cả trang web này chỉ có một mình tôi đảm trách nên cập nhật chậm. Sẽ cố gắng cập nhật dần bạn nhé.
Nếu bạn có thắc mắc vui lòng inbox ở facebook mình có thể giúp đỡ

Facebook Comments

Ý kiến của bạn

bình luận