thiet ke website

Hỏi – ĐápDanh mục đơn: HTMLthiet ke website
trung le asked 4 năm ago

ad ơi !  cho mình hỏi vì sao mình thử để hình ảnh và file html chung 1 thư mục, nhưng mở bài trình duyệt thì nó bảo không thể nào tìm thấy file hình ảnh.
file chứ tất cả là fileweb
mình nhập là <img src=”fileweb/3.jpg” />
đã thử để đầy đủ đường link đến hình ảnh luôn nhưng vẫn không được
Mong ad sửa giúp !

Facebook Comments

Ý kiến của bạn

bình luận

1 Answers
Chung Huynh Nhân viên answered 4 năm ago

Bạn phải post cho mình xem file bạn save ở folder nào, nếu với đường dẫn như trên thì cấu trúc folder của bạn như thế này:

index.html

fileweb (sub folder)

|_____ 3.jpg

bạn nên đổi tên file ảnh thành chữ ít nhất có 3 ký tự

Facebook Comments

Ý kiến của bạn

bình luận