Hỏi – Đápmình bị lỗi 530 là gì. mình không kết nối được với máy chủ
Vô danh asked 4 năm ago

Ý kiến của bạn

bình luận

1 Answers
Chung Huynh Nhân viên answered 4 năm ago

Lỗi
Response: 530 Login authentication failed
Error: Could not connect to server

Là do username hoặc password chưa đúng, bạn kiểm tra xem username hay password có thừa khoảng trắng không, phân biệt chữ in hoa và chữ in thường, và xem hostname điền vào có chính xác không

Ý kiến của bạn

bình luận