Hỏi – ĐápDanh mục đơn: Hosting & DomainHướng dẫn sử dụng Filezilla với 000Webhost
Vô danh asked 4 năm ago

em có đăng kí 1 host trên 000webhost.com . Sau đó em vào control bên phải có bảng như sau

Domain
hoclamweb.host22.com

Username
a2521077

Password
******

Disk Usage
0.02 / 1500.0 MB

Bandwidth
100000 MB (100GB)

Home Root
/home/a2521077

Server Name
server30.000webhost.com

IP Address
31.170.160.94

Apache ver.
2.2.19 (Unix)

* Khi mở File Zilla server lên em không biết điền thông tin như thế nào. mong ad hướng dẫn em.
gồm khung server address và administration password

Ý kiến của bạn

bình luận

1 Answers
Chung Huynh Nhân viên answered 4 năm ago

Connect Filezilla to 000Webhost

 1. Mở chương trình Filezilla để bắt đầu kết nối với host qua tiến trình FTP.
 2. Chọn”File” trên thanh menu và bấm vào  “Site Manager”.
 3. chọn “New Site” và đặt tên tùy ý. Nhấn “Enter” để save lại.
  Td: hoclamweb.host22.com
 4. Copy và paste“FTP host name” từ 000Webhost vào ô có tên “Host” trên Filezilla. Ô này nằm dưới tab “General”.
  Theo thông tin của bạn thì Host là: server30.000webhost.com
 5. Nhập số  “21” vào ô “Port“.
 6. Ở ô “Logon Type” bạn chọn “Normal” từ list.
 7. Xóa chữ “anonymous” trong ô “User” sau đó copy và paste dòng “FTP user name” từ 000Webhost.
  Theo thông tin của bạn User là: a2521077
 8. Xóa mấy ký tự trong ô “Password” và nhập password của bạn vào ô “FTP password“.
 9. Bấm vào”Advanced” tab.
 10. Chọn “Default remote directory” và nhập vào chính xác dường dẫn này: /public_html
 11. Bấm vào “Connect” để tiến hành quá trình FTP.
 12. Bắt đầu upload các files của website của bạn lên. Chúc bạn thành công.

Hình chỉ mang tính chất minh họa

Hình chỉ mang tính chất minh họa

Ý kiến của bạn

bình luận