Hỏi – ĐápDanh mục đơn: KhácCSS với HTML nên học cái nào?
Vô danh asked 4 năm ago

Ý kiến của bạn

bình luận

1 Answers
Chung Huynh Nhân viên answered 4 năm ago

CSS và HTML là bộ đôi không thể tách rời trong công việc thiết kế web.HTML sẽ đặt nền móng, còn CSS phụ trách phần trang trí định hình chi tiết cho trang. Bạn vuộc phải học cả 2 và lời khuyên của tôi là hãy bắt đầu học từ HTML trước

Ý kiến của bạn

bình luận