Hỏi – ĐápDanh mục đơn: HTMLCho em hỏi tại sao dòng Chia sẻ cảm xúc. Tình yêu đong đầy không phải là text bình thường mà nó lại cùng link với Trang chủ ạ?
Vô danh asked 3 năm ago

<style type=”text/css”>
h1 {font-size: 30px; font-family: courier;}
h2 {font-size: 30px; font-family: arial;}
p {font-size: 60px; font-family: “times new roman”;}
</style>
<ol>
<h1><strong>Welcome to my website</strong>
<h2> <a href=”Myweb.htm”></h1><h2>Trang chủ</h2>
<p align=center><b>CHIA SẺ CẢM XÚC<br>TÌNH YÊU ĐONG ĐẦY</b></p>
<a href=”mailto:duongb1401035@student.ctu.edu.vn”>Gửi mail đến tôi</a>
</ol>

Ý kiến của bạn

bình luận

1 Answers
Chung Huynh Nhân viên answered 3 năm ago

Bạn đã quên dóng tag a nên tất cả bị link đến trang chủ, chú ý trong <ol>là các <li>,phần sửa màu đỏ bên dưới <style type=”text/css”>
h1 {font-size: 30px; font-family: courier;}
h2 {font-size: 30px; font-family: arial;}
p {font-size: 60px; font-family: “times new roman”;}
</style>
<ol>
<li><h1><strong>Welcome to my website</strong></li>
<li><a href=”Myweb.htm”><h2>Trang chủ</h2></a></li>
<li><p align=center><b>CHIA SẺ CẢM XÚC<br>TÌNH YÊU ĐONG ĐẦY</b></p></li>
<li><a href=”mailto:duongb1401035@student.ctu.edu.vn”>Gửi mail đến tôi</a></li>
</ol>

Ý kiến của bạn

bình luận