Hỏi – ĐápDanh mục đơn: HTMLad oi. em lưu nó cứ thành tệp tin văn bản thông thường thôi. ad jup em với
1 Answers
Chung Huynh Nhân viên answered 4 năm ago

Khi lưu file bạn chú ý :
– Đặt tên file: ten-tap-tin.html (có phần mở rộng là html hoặc htm)
– Save as type: chọn All files
– Encoding chọn: UTF8

Ý kiến của bạn

bình luận