Danh mục: Màu sắc – Color

Hướng dẫn cơ bản về màu sắc trong thiết kế web

Website là một phương tiện rất trực quan trong giao tiếp mọi người, trong đó màu sắc đóng vai trò rất lớn trong quá trình giao tiếp. Những nhà thiết kế web thực sự hiểu được sức mạnh của màu sắc có thể tạo ra những “tài sản” trực tuyến theo cách cuốn hút mà các […]